SAME-034 Tăng ca với em nhân viên mới.....

 1 2  đang tải  đang tải  Bình luận
Shoko, người điều hành một công ty đặt hàng may mặc qua thư nhỏ nhưng có một cuộc sống bận rộn. Khi đó, cha của Shoko bất ngờ đến thăm. Tôi nghe nói rằng vào một ngày nọ, khi Shoko đến thăm nhà máy ở thị trấn của cha cô ấy, Sugiura, chủ tịch của một công ty CNTT tình cờ có mặt ở đó, đã thích Shoko... Nhà máy ở thị trấn của cha cô được tài trợ bởi Sugiura, và cô không thể để nó bị chú ý, vì vậy Shoko không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cuộc hẹn của Sugiura với lý do công việc.

SAME-034 Tăng ca với em nhân viên mới.....

Có thể bạn thích?

 Xu hướng tìm kiếm trong tuần

 Xu hướng diễn viên trong tuần

 Thể loại khác

 Liên kết